AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho phản ứng sau: HgO + H2 → Hg  +  H2. Khí Hiđro thể hiện tính gì  trong phản ứng trên:

  • A. Khí Hiđro là chất oxi hoá.
  • B. Khí Hiđro chất tan
  • C. Khí Hiđro là chất cháy     
  • D. Khí Hiđro là chất khử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>