AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 5,6 g Canxi oxit tác dụng với nước thu được 200 ml dung dịch Canxi hiđroxit.

  a) Viết phương trình hóa học cho phản ứng xảy ra?

  b) Tính nồng độ mol của dung dịch thu được?

  c) Tính thể tích khí CO2 (đktc) vừa đủ tác dụng với dung dịch Canxi hiđroxit trên để tạo thành muối trung hòa?

  Lời giải tham khảo:

  a) Viết PTHH:     CaO  +  H2O  → Ca(OH)2 (1)

  b) nCaO = 0,1 mol

  – Theo PTHH (1) ta có:

  nCa(OH)2 =  nCaO  =  0,1  mol

  → CM Ca(OH)2 = 0,1/ 0,2 = 0,5 M

  c)  PTHH: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3  +  H2O    (2)

  Theo (1) và (2) → nCO2 =  nCa(OH)= 0,1  mol

  → VCO(đktc) = 0,1. 22,4 = 2,24 (l)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>