AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi hòa tan muối CuSO4 vào nước thì

  • A. muối CuSO4 là dung môi.
  • B. nước là dung dịch.
  • C. muối CuSO4 là chất tan.
  • D. nước là chất tan.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>