AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận biết các dung dịch sau đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn: NaOH; HCl; NaCl.

  Lời giải tham khảo:

  Lấy mỗi lọ một ít vào ống nghiệm và đánh dấu.

  – Lần lượt thử bằng quỳ tím nếu:

  + Quỳ tím → xanh → dd NaOH

  + Quỳ tím → đỏ → dd HCl

  + Qùy tím không đổi màu là NaCl

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>