YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để tính nồng độ mol của dung dịch NaOH, ngư­ời ta làm thế nào?

  • A. Tính số gam NaOH có trong 100g dung dịch
  • B. Tính số gam NaOH có trong 1 lít dung dịch
  • C. Tính số gam NaOH có trong 1000g dung dịch
  • D. Tính số mol NaOH có trong 1 lít dung dịch

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>