AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dùng cụm từ “oxit axit; oxit bazơ; nguyên tố; hiđrô; nguyên tử hiđrô; oxi; kim loại; gốc axit” đề điền vào chỗ trống:

  1,  Nước là hợp chất tạo bởi hai..(1)..là..(2)..và..(3)..Nước tác dụng với một số..(4)..ở nhiệt độ thường và một số..(5)..tạo ra bazơ; tác dụng với nhiều ..(6)..tạo ra axit.

  2,  Axit là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều ..(7)..liên kết với..(8)…

  Lời giải tham khảo:

  1,    (1) nguyên tố;  (2) hiđrô;  (3) oxi;  (4) kim loại;  (5) oxit bazơ;  (6) oxit axit.

  2,     (7) nguyên tử hiđrô;   (8)  gốc axit.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>