AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số: \(y = {x^2} - 2x + 3\). Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng?

  • A. y tăng trên \(\left( {0;\, + \infty } \right)\)
  • B. y giảm trên \(\left( { - \infty ;\,2} \right)\)
  • C. Đồ thị của y có đỉnh I(1;0)
  • D. y tăng trên \(\left( {2;\, + \infty } \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>