AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = - {x^2} + 4x + 2\). Mệnh đề nào sau đây là đúng?

  • A. y giảm trên \(\left( {2;\, + \infty } \right)\)
  • B. y giảm trên \(\left( { - \infty ;\,2} \right)\)
  • C. y tăng trên \(\left( {2;\, + \infty } \right)\)
  • D. y tăng trên \(\left( { - \infty ;\,2} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>