YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho dung dịch X chứa 0,1 mol Al3+, 0,2 mol Mg2+, 0,2 mol NO3x mol Cly mol Cu2+

  – Nếu cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNOdư thì thu được 86,1 gam kết tủa. 

  – Nếu cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được là

  • A.  20,40 gam
  • B. 25,30 gam
  • C. 26,40 gam
  • D.   21,05 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bảo toàn nguyên tố Clo: x = nAgCl = 86,1 ÷ 143,5 = 0,6 mol. 

  Bảo toàn điện tích: y = (0,2 + 0,6 – 0,1 × 3 – 0,2 × 2) ÷ 2 = 0,05 mol.

  ► NaOH + X → ghép ion. Ghép 0,2 mol NaNO3 và 0,6 mol NaCl 

  ||⇒ dư 0,05 mol Na+ ghép với AlO2 ⇒ còn 0,05 mol Al cho Al(OH)3.

  ► Kết tủa gồm 0,05 mol Al(OH)3; 0,2 mol Mg(OH)2; 0,05 mol Cu(OH)2.

  ||⇒ m = 0,05 × 78 + 0,2 × 58 + 0,05 × 98 = 20,4(g)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28202

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON