ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho biểu thức \(P=(x-y)(x^2-y^2-8x-8y)\)

  Tính giá trị của biểu thức P tại x=4; y=3

   

  • A. P=15
  • B. P=8
  • C. P=18
  • D. P=6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 16024

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF