ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tìm x biết \((x-3)(x^2-2x)+(2-x)(x-3)=0\)

  • A. x=1
  • B. x=2
  • C. x=3
  • D. x=1;2;3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 16025

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF