YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo hệ số tỉ lệ -3. Cho bảng giá trị sau

  Khi đó:

   

  • A. \({y_1} = \frac{4}{3},{x_2} =  - 2,{y_3} =  - 3\)
  • B. \({y_1} = \frac{4}{3},{x_2} =  - 2,{y_3} =  - \frac{1}{3}\)
  • C. \({y_1} = \frac{3}{4},{x_2} =  - 2,{y_3} =  - \frac{1}{3}\)
  • D. \({y_1} = \frac{4}{3},{x_2} = 2,{y_3} =  - \frac{1}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 47179

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON