YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo hệ số tỉ lệ -2. Hãy biểu diễn y theo x

  • A. \(y = \frac{1}{2}x\)
  • B. y = -x
  • C. y = -2x
  • D. \(y = \frac{-1}{2}x\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo hệ số tỉ lệ -2 nên y cũng tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ -1/2

  Suy ra \(y =  - \frac{1}{2}x\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 47172

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON