YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chiều rộng của nét liền đậm thường lấy là:

  • A. 0,75 mm
  • B. 0,25 mm
  • C. 1 mm
  • D. 0,5 mm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6234

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF