YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Bản vẽ kĩ thuật là:

  • A. các thông tin kĩ thuật được trình bày dưới dạng đồ họa theo một quy tắc thống nhất
  • B. các thông tin kĩ thuật được trình bày dưới dạng văn bản theo một quy tắc thống nhất
  • C. các thông tin kĩ thuật được trình bày dưới dạng đồ họa
  • D. các thông tin kĩ thuật được trình bày dưới dạng văn bản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6228

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON