YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khổ giấy A4 có kích thước tính theo mm là:

  • A. 420×210
  • B. 279×297
  • C. 420×297
  • D. 297×210

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6230

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON