YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Những khổ giấy chính dùng trong bản vẽ kĩ thuật là:

  • A. A1, A2, A3, A4, A5
  • B. A0, A1, A2, A3, A4
  • C. A4
  • D. A1, A2, A3, A4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6231

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON