YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Từ khổ giấy A1 ta chia được mấy khổ giấy A4?

  • A. 8
  • B. 4
  • C. 6
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6233

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF