AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là không đúng? Chiếu 1 chùm sáng vào mặt bên của một lăng kính đặt trong không khí 

  • A. Luôn luôn có chùm tia sáng ló ra khỏi mặt bên thứ hai.      
  • B. Góc khúc xạ r bé hơn góc tới i ở mặt thứ nhất    
  • C. Chùm sáng bị lệch đi khi đi qua lăng kính   
  • D. Góc tới r’ tại mặt bên thứ hai bé hơn góc ló i’

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>