AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng với vật thật đặt trước thấu kính: 

  • A. Thấu kính hội tụ luôn tạo chùm tia ló hội tụ.    
  • B. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì luôn luôn lớn hơn vật.  
  • C. Thấu kính phân kì luôn tạo chùm tia ló phân kì.  
  • D. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính không thể bằng vật. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>