YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chiết suất tuyệt đối là 

  • A. chiết suất tỉ đối của môi trường bất kì với môi trường chân không.   
  • B. chiết suất tỉ đối của môi trường nước với môi trường không khí  
  • C. chiết suất tỉ đối của hai môi trường bất kì với nhau       
  • D. chiết suất tỉ đối của môi trường chân không với môi trường thủy tinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA