AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất nhỏ sang môi trường có chiết suất lớn hơn thì: 

  • A. Hiện tượng phản xạ toàn phần luôn xảy ra.       
  • B. Không thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.
  • C. Góc khúc xạ có thể lớn hơn .                            
  • D. Góc khúc xạ luôn luôn lớn hơn góc tới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>