AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cấu tạo của  động cơ đốt trong gồm có: 

  • A. 2 cơ cấu và 2 hệ thống
  • B. 2 cơ cấu và 4 hệ thống
  • C. 4 cơ cấu và 2 hệ thống
  • D. 2 cơ cấu và 3 hệ thống

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Cấu tạo của  động cơ đốt trong gồm có 2 cơ cấu và 4 hệ thống .

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>