AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Động cơ đốt trong có khả năng: 

  • A. Biến nhiệt năng thành cơ năng
  • B. Biến điện năng thành cơ năng
  • C. Biến điện năng thành nhiệt năng
  • D. Biến nhiệt năng thành điện năng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Động cơ đốt trong là một động cơ nhiệt. Biến nhiệt năng thành cơ năng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>