YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Động cơ Điêzen 4 kì đầu tiên được ra đời vào thời gian nào ?

  • A. 1860
  • B. 1877
  • C. 1885
  • D. 1897

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  1897: Động cơ Điêzen 4 kì đầu tiên được ra đời do kỹ sư người Đức (RuđônphơSaclơ Sređiêng Điezen) chế tạo

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>