• Câu hỏi:

  Động cơ đốt trong không có hệ thống nào sau đây: 

  • A. Hệ thống bôi trơn.
  • B. Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí.
  • C. Hệ thống phân phối khí.
  • D. Hệ thống làm mát.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Cấu tạo của động cơ đốt trong gồm có 4 hệ thống:

  • Hệ thống bôi trơn.

  • Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí.

  • Hệ thống làm mát.

  • Hệ thống khởi động

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC