ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cặp chất nào sau đây có thể tác dụng được với nhau ?

  • A. HCl và KHCO3
  • B. Na2CO3 và K2CO3.
  • C. K2CO3 và NaCl. 
  • D. CaCO3 và NaHCO3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67710

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF