AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện trong một dây dẫn không phụ thuộc vào 

  • A. cường độ dòng điện    
  • B. hình dạng của dây dẫn
  • C.  môi trường xung quanh dây dẫn
  • D. tiết diện của dây dẫn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>