AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn: 

  • A. Tỉ lệ với cường độ dòng điện.
  • B. Tỉ lệ với chiều dài đường tròn.
  • C. Tỉ lệ với diện tích hình tròn.
  • D. Tỉ lệ nghịch với diện tích hình tròn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn \(B = 2\pi 10^{-7}.\frac{I}{R}\). Từ đây ta thấy B tỉ lệ với cường độ dòng điện.    

  ⇒ Chọn A.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>