AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện 10A đặt trong chân không sinh ra 1 từ trường tại điểm cách dây dẫn 50 cm có độ lớn cảm ứng từ là: 

  • A. \({3.10^{ - 6}}T\)
  • B. \({4.10^{ - 6}}T\)
  • C. \({5.10^{ - 6}}T\)
  • D. \({6.10^{ - 6}}T\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \( I = 10A, r = 50 cm = 0,5 m.\)

  Độ lớn cảm ứng từ của dây dẫn thẳng :

  \(B = {2.10^{ - 7}}.\frac{I}{r} = {2.10^{ - 7}}.\frac{{10}}{{0,5}} = {4.10^{ - 6}}T\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>