AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một ống dây dài 25 cm có dòng điện 0,5 A chạy qua đặt trong không khí. Cảm ứng từ bên trong ống dây là 6,28.10-3 T. Số vòng dây được quấn trên ống dây là: 

  • A. 1250 vòng      
  • B. 2000 vòng      
  • C. 5000vòng      
  • D. 3300 vòng      

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(B = 6,{28.10^{ - 3}}T;I{\rm{ }} = 0,5A;l{\rm{ }} = 25{\rm{ }}cm{\rm{ }} = 0.25{\rm{ }}m.\)

  Số vòng dây được quấn trên ống dây :

  \(B = 4\pi {.10^{ - 7}}.nI = 4\pi {.10^{ - 7}}.\frac{N}{\ell }I\)

  => N = 5000 vòng

  ⇒ Chọn đáp án C

  Chọn C.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>