AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các sự việc trong tác phẩm được thể hiện theo trình tự nào?

  • A. Tuân theo trình tự trước sau của sự việc.
  • B. Các sự việc thể hiện theo dòng duy nghĩ của chú Năm.
  • C. Các sự việc được gợi ra từ những chi tiết ngẫu nhiên của đời sống chiến trường, không tuân theo trình tự nào.
  • D. Trần thuật qua dòng hồi tưởng của nhân vật chú Năm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>