YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Người nông dân Nam Bộ của Nguyễn Thi có đặc điểm gì nổi bật?

  • A. Có lòng căm thù giặc sâu sắc, gan góc kiên cường, thủy chung với quê hương và kháng chiến.
  • B. Có lòng căm thù giặc sâu sắc, gan góc kiên cường, mãnh liệt, thủy chung trong tình yêu.
  • C. Có lòng căm thù giặc sâu sắc, lao động giỏi, thủy chung với quê hương và kháng chiến.
  • D. Luôn gắn bó với ruộng đồng, gan góc kiên cường, thủy chung với quê hương và kháng chiến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1713

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF