ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Người nông dân Nam Bộ của Nguyễn Thi có đặc điểm gì nổi bật?

  • A. Có lòng căm thù giặc sâu sắc, gan góc kiên cường, thủy chung với quê hương và kháng chiến.
  • B. Có lòng căm thù giặc sâu sắc, gan góc kiên cường, mãnh liệt, thủy chung trong tình yêu.
  • C. Có lòng căm thù giặc sâu sắc, lao động giỏi, thủy chung với quê hương và kháng chiến.
  • D. Luôn gắn bó với ruộng đồng, gan góc kiên cường, thủy chung với quê hương và kháng chiến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1713

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON