YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các êlectrôn tự do trong dây dẫn kim loại bị cực dương của pin ….., cực âm của pin ……

  • A. Hút, hút.
  • B. Hút, đẩy.
  • C. Đẩy, hút.
  • D. Đẩy, đẩy.     

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các êlectrôn tự do trong dây dẫn kim loại bị cực dương của pin hút, cực âm của pin đẩy

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9639

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON