YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Butan là một hidrocacbon có tính chất tương tự metan và có công thức phân tử là C4H10.

  a) Viết công thức cấu tạo mạch thẳng của butan.

  b) Viết phương trình phản ứng đốt cháy butan.

  c) Viết phương trình phản ứng thế với clo.

  Lời giải tham khảo:

  a) Công thức cấu tạo của butan: CH3 – CH2 – CH2 – CH3

  b) Phương trình phản ứng đốt cháy butan:

  C4H10 + 13/2 O2 → 4CO2 + 5H2O

  c) Phương trình phản ứng thế với clo

  C4H10 + Cl2 → C4H9Cl + HCl

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99915

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON