AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bộ sử chính thống đầu tiên của nước ta là

  • A. Đại Việt sự kí
  • B. Lam Sơn thực lục
  • C. Đại Việt sử kí toàn thư
  • D. Đại Việt sử lược

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>