AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Giáo dục nho giáo có hạn chế gì?

  • A. Không khuyến khích việc học hành thi cử
  • B. Không tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế
  • C. Nội dung chủ yếu là kinh sử
  • D. Chỉ con em quan lại, địa chủ mới được đi học

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>