• Câu hỏi:

   Nhà nước phong kiến Việt Nam cho dựng bia đá khắc tên tiến sĩ ở Văn miếu (Hà Nội) từ bao giờ?

  • A. Thế kỉ XI – triều Lý
  • B. Thế kỉ X – triều Tiền Lê
  • C. Thế kỉ XV – triều Lê sơ
  • D. Thế kỉ XIV – triều Trần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC