• Câu hỏi:

  According to the text, _______.

  • A. no powered solar devices have been developed so far
  • B. besides solar car, we have also developed solar powered device
  • C. solar energy plans are more feasible than wind energy plans
  • D. tide can supply more energy than the sun

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC