YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  1. Xác định các chất X1, X2 và hoàn thành dãy chuyển hóa sau: KMnO4 → X1 → MnCl2 → X2 → MnO2

  2. Giải thích hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra(nếu có) khi:

  a/ Cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng NH4Cl và đun nóng.

  b/ Thả dây Cu vào ống nghiệm có chứa H2SO4 đặc được đun nóng trên ngọn lửa đèn cồn. 

  Lời giải tham khảo:

  1. * X1 là Mn2O ; X2 là Mn(NO3)2

  * Các PTHH: 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

  MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

  MnCl2 + 2AgNO3 → Mn(NO3)2 + 2AgCl

  Mn(NO3)2 → MnO2 + 2NO2

  2, a. Có khí mùi khai bay lên do NaOH tác dụng với NH4Cl tạo thành NH4OH, khi bị đun nóng NH4OH phân hủy sinh ra khí NH3 thoát lên (có mùi khai)

  NH4Cl + NaOH → NaCl + NH4OH

  NH4OH → NH3 + H2O

  b, Kim loại Đồng tan dần, dung dịch chuyển thành màu xanh, có khí mùi hắc thoát ra do phản ứng tạo ra CuSO4 tan trong nước và giải phóng khí SO2.

  2H2SO4 đặc + Cu → CuSO4 + SO2 + 2H2O

  Nếu tiếp tục phản ứng xuất hiện chất rắn màu trắng do CuSO4 sinh ra không tan trong dung dịch bão hòa.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81261

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON