• Câu hỏi:

  ”Ta thà làm quỷ nước Nam, chớ không thèm làm vương đất Bắc” là câu nói của ai? 

  • A. Lý Công Uẩn
  • B. Trần Quốc Tuấn
  • C. Trần Quốc Toản
  • D. Trần Bình Trọng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC