ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

   ”Đầu tôi chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo” là câu nói của ai: 

  • A. Trần Thủ Độ
  • B. Trần Quốc Tuấn
  • C. Trần Quốc Toản
  • D. Trần Bình Trọng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 16843

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1