ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

   Sản phẩm chuyên môn hóa của vùng Tây Nguyên chủ yêu là: 

   

  • A. Bò sữa                    
  • B. Cây công nghiệp ngắn ngày 
  • C. Cây công nghiệp dài ngày
  • D. Gia cầm 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sản phẩm chuyên môn hóa của vùng Tây Nguyên là cây công nghiệp dài ngày.

  → Đáp án: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 632

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1