AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Sản phẩm chuyên môn hóa của vùng Tây Nguyên chủ yêu là: 

   

  • A. Bò sữa                    
  • B. Cây công nghiệp ngắn ngày   
  • C. Cây công nghiệp dài ngày
  • D. Gia cầm 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>