YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

   Sản phẩm chuyên môn hóa của vùng Tây Nguyên chủ yêu là: 

   

  • A. Bò sữa                    
  • B. Cây công nghiệp ngắn ngày 
  • C. Cây công nghiệp dài ngày
  • D. Gia cầm 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sản phẩm chuyên môn hóa của vùng Tây Nguyên là cây công nghiệp dài ngày.

  → Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 632

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF