AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Đường dây cao áp 500 KV nối

  • A. Hòa Bình – Phú Mĩ
  • B. Hòa Bình – Phú Lâm 
  • C. Hòa Bình – TP. Hồ Chí Minh
  • D. Hòa Bình – Nhà Bè 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA