Giải bài tập SGK Bài 25 Lịch sử 12

10 trắc nghiệm 2 bài tập SGK

Hướng dẫn giải bài tập SGK Lịch sử 12 Bài 25 Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986) giúp các em nắm vững và củng cố kiến thức đã học.