tiếng anh unit 11

tiếng anh unit 11

bởi Tran Xuan ngày 12/02/2018

đổi các câu sau sang thể phủ định và nghi vấn : Nam and Ba like some ice-cream now .

Theo dõi (1)

Câu trả lời (2)

 • 1. Nam and Ba don't like ice-cream now.

  2. Do Nam and Ba like ice-cream now?

  bởi Yêu Tiếng Anh ngày 12/02/2018
  Like (0)
 • Nam and Ba aren't like some ice-cream now.

  Are Nam and Ba like some ice-cream?

  đây là thì hiện tại tiếp diễn

  bởi Đào Phương Thảo ngày 18/02/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan