tập làm văn số 5-lớp 7

tập làm văn số 5-lớp 7

bởi nguyen huy hoang ngày 08/02/2018

thơ ca dân gian là tiếng nói trái tim của người lao động .nó thể hiện sâu sắc những tình cảm tốt đẹp của nhân dân ta

dựa vào những câu ca dao ,tục ngữ đã đươc học và đọc thêm hãy làm sáng tỏ ý kiến trên

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan