Hỏi đáp Lịch Sử Lớp 7

 • cuộc phát kiến địa lý của các thương nhân châu âu chủ yếy hướng về đâu?

  a. Trung Quốc và các nước Phương Đông

  b. Ấn Độ và các nước Phương Đông

  c. Nhật Bản và các nước Phương Đông

  d. Ấn độ và các nước Phương Tây

  Gửi câu trả lời Hủy