Năm 1949 liên xô

Năm 1949 liên xô

bởi Phung Phương Oanh ngày 22/06/2017

Năm 1949 đã ghi dấu vào lịch sử liên xô bằng sự kiện nổi bật nào

Theo dõi (0)

Câu trả lời (2)

  • Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

    bởi Nguyễn Thanh Hà ngày 01/08/2017
    Like (0)
  • Năm 1949 Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử nhé bạn

    bởi Nguyễn Quang Thanh Tú ngày 01/08/2017
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan