YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập C1 trang 128 SGK Vật lý 9

Giải bài C1 tr 128 sách GK Lý lớp 9

Nêu những điểm giống nhau về cấu tạo giữa con mắt và máy ảnh. Thủy tinh thể đóng vai trò như bộ phận nào trong máy ảnh? Phim trong máy ảnh đóng vai trò như bộ phận nào trong con mắt?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

  • Những điểm giống nhau về cấu tạo giữa con mắt và máy ảnh là:
    • Đều có một bộ phận với vai trò như một thấu kính hội tụ để thu ảnh, đó là vật kính hoặc thể thủy tinh.
    • Có một bộ phận để hứng ảnh, đó là phim hoặc màng lưới.
  • Thể thủy tinh đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh.
  • Phim trong máy ảnh đóng vai trò như màng lưới trong con mắt.

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C1 trang 128 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON